takin_admin ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

رعایت اصول ایمنی در خصوص اطفا حریق ساختمان و استفاده از امکاناتی که در موارد اضطراری جان شما را از آتش سوزی نجات دهند، امروزه…