تکین تابلو ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

تابلو برق کشویی تابلو برق کشویی یا (Drawer-type Switchgear) یک سیستم توزیع برق مستقل است که شامل یک مجموعه کشویی برقی است که در آن…