تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا – ۱۳۹۷

تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا – ۱۳۹۷

تابلو برق توزیع کارخانه تازه احداث شده شرکت پنتا
تابلو ی اصلی چنج اور، تابلوی خازن، تابلوی توزیع اولیه، تابلو ی توزیع سالن پایین، که این ۴تابلو به هم چسبیده هستن و اصطلاحا چهار سلولی نامیده میشوند.

 

دیگر تابلو ها :
– تابلو توزیع موتورخانه
– تابلو توزیع سالن بالا که تک سلولی محسوب میشوند

زمان پروژه ۳۰روز
حیطه فعالیت مشتری ، ساخت قطعات آسانسور و واردات است و کارخانه شرکت پنتا در شهرک صنعتی پرند می باشد.

اشتراک :