تابلو استنلس استیل طرح ریتال آلمان مدل ps4000 (پروژه کاله_آمل)

تابلو استنلس استیل طرح ریتال آلمان مدل ps4000 (پروژه کاله_آمل)

متریال : استلنس استیل 304L
مورد استفاده : جهت توسعه خط تولید ماست شرکت لبنیات کاله .

اشتراک :