شرکت تکین تابلو موفق به اخذ گواهینامه IP66 در زمینه تابلو کنترل سرچاهی – تمام استیل از پروژه آزادگان جنوب از آزمایشگاه صنایع برق – EPIL شده است .