سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا - 1397

تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا - 1397

تابلو برق توزیع کارخانه تازه احداث شده شرکت پنتا
تابلو ی اصلی چنج اور، تابلوی خازن، تابلوی توزیع اولیه، تابلو ی توزیع سالن پایین، که این 4تابلو به هم چسبیده هستن و اصطلاحا چهار سلولی نامیده میشوند.

 

دیگر تابلو ها :
- تابلو توزیع موتورخانه
- تابلو توزیع سالن بالا که تک سلولی محسوب میشوند


زمان پروژه 30روز
حیطه فعالیت مشتری ، ساخت قطعات آسانسور و واردات است و کارخانه شرکت پنتا در شهرک صنعتی پرند می باشد.