سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » پروژه ساخت 23 دستگاه تابلو برق استیل Wellhead (کنترل سر چاهی)

پروژه ساخت 23 دستگاه تابلو برق استیل Wellhead (کنترل سر چاهی)

کارفرما : پروژه آزادگان جنوب
تابلو برق استیل
پروژه ساخت 23 دستگاه تابلو برق استیل Wellhead (کنترل سر چاهی)
پروژه ساخت 23 دستگاه تابلو برق استیل Wellhead (کنترل سر چاهی)
پروژه ساخت 23 دستگاه تابلو برق استیل Wellhead (کنترل سر چاهی)