سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا - 1397
- تابلو برق توزیع کارخانه شرکت پنتا - 1397
تابلو برق توزیع کارخانه تازه احداث شده شرکت پنتا تابلو ی اصلی چنج اور، تابلوی خازن، تابلوی توزیع اولیه، تابلو ی توزیع سالن پایین، که این 4تابلو به هم چسبیده هستن و اصطلاحا چهار سلولی نامیده میشوند.   دیگر تابلو ها...

ادامه مطلب