سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » جدول انتخاب شینه مسی

جدول انتخاب شینه مسی

جدول انتخاب شینه مسی

معمولا در تابلوهایی که جریان آن از ۱۲۵ آمپر بیشتر میباشد را شمش کشی(شینه کشی) میکنند.که معمولا به علت: حجم بالاي سیم و کابل و آمپر بالا که استفاده از سیم ممکن نباشد مثلا دریک فاصله ي ۱۰ سانتیمتري بخواهیم کابل ۷۰ را خم کنیم،نداشتن انعطاف و تکان و …، از شمش مس استفاده میکنند.

اصول و استانداردهاي شینه کشی:

  • تعداد سوراخ و تعداد پیچ براي اتصال کامل دو شمش به یکدیگر:

عرض شمش (mm)

تعداد و سایز پیچ ها ، جهت اتصال روي شینه اصلی

  • براي اتصال کامل دو شمش به یکدیگر، شمش فرعی(آمپر کمتر) ،حداقل به اندازه ي مربعی با همان عرض از سطح تماس باید به شمش اصلی متصل باشد.

– نحوه ي اتصال شمش ۵۰ به شمش

 

 

آمپرباسبار(شمش اصلی) که براي انشعاب دادن به لوازم دیگر انتخاب میشود،باید حدود ۱٫۵برابر آمپر کلید اصلی باشد ،چون بر روي باسبار معمولا تعداد سوراخهاي زیادي جهت انشعاب و اتصال به دیگر شمشها،ایجاد میشود،بنابراین سوراخ کاري باعث کم شدن سطح مقطع شمش میگردد.

۴-فاصله ي بین دو شمش غیرهمنام باید به اندازه عرض شمش باشد.مگردر جاهایی مثل کلیدهاي اتوماتیک که فاصله ي دو فازغیرهمنام کمتر میباشد ،اگرموازي و احتمال اتصال دوشمش با یکدیگر، صفر باشد میتوانند بهم نزدیکتر باشند.

 

 

۵- خم شمش ها بهتراست در صورت امکان، زاویه، بازتر از ۹۰ درجه باشد.زیرا در قسمت خم شده،تراکم بار بیشتر ودرنتیجه مقاومت بالا میرود

 

 

۶- از خش افتادن روي سطح اتصال شمش و از سمباده زدن و سنگ گرفتن روي پیلیسه هایی که در اثر سوراخکاري ایجاد میشود جلوگیري کنید.این کار باعث میشود روي سطح ،چاله هاي هوایی ایجاد شود که باعث میشود جریان بخوبی عبور نکند.

۷- محل اتصال دو شمش را با مواد چربی گیرمانند تینر کاملا تمیز کنید.

۸- محل اتصال دو شمش را به گریس مخصوص آغشته کنید تا از سولفاته شدن در آن قسمت جلوگیري شود.

– محاسبه سطح مقطع شینه

دانلود فایل