سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » جدول سطح مقطع سیم مسی

جدول سطح مقطع سیم مسی

جدول سطح مقطع سیم مسی

مقاومت هر جسمی به الکترون‌های آزاد آن بستگی دارد. می‌دانید که واحد شدت الکتریکی آمپر ( A ) است. یک آمپر یعنی این که 6.28 ضرب در 10 به توان 18 الکترون آزاد در هر ثانیه از هر نقطه سیم عبور می‌کند. پس یک هادی خوب باید به مقدار کافی الکترون آزاد داشته باشد تا جریان الکتریکی با چندین آمپر بتواند از آن عبور کند. بنابراین طبق شکل هرگاه پهنای فلز افزایش یابد، در حقیقت سطح مقطع زیادتر و در نتیجه، مقاومت کم‌تر می‌شود. پس سطح مقطع عکس مقاومت عمل می‌کند.

دانلود فایل