سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب

گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب

شرکت تکین تابلو موفق به اخذ گواهینامه IP65 در زمینه تابلو کنترل سرچاهی - تمام استیل از پروژه آزادگان جنوب از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است .

 

 

 

گواهی تست ...


گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP65پروژه آزادگان جنوب