سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب

گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب

شرکت تکین تابلو موفق به اخذ گواهینامه IP66 در زمینه تابلو کنترل سرچاهی - تمام استیل از پروژه آزادگان جنوب از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است .

 

 

 

گواهی تست ...


گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب
گواهینامه IP66پروژه آزادگان جنوب