سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى

گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى

شرکت تکین تابلو به تازگی موفق به اخذ گواهینامه IP65 , IP66 درزمینه تابلوهای کنترل سرچاهی (Wellhead) از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است . این تابلوها با ابعاد 2291 x 2040 x 1406 از جنس ورق استیل ضخامت 3mm بوده و شرکت تکین تابلو اولین سازنده تابلو برق بوده که موفق به دریافت گواهینامه های مذکور برای تابلویی به ابعاد فوق الذکر گردیده است .

 

 

 

 

 

گواهی تست درجه حفاظت 66 آزمایشگاه صنایع برق


گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى

 

 

 

 

گواهی تست درجه حفاظت 65 آزمایشگاه صنایع برق


گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى