سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
- گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
شرکت تکین تابلو موفق به اخذ گواهینامه IP65 در زمینه تابلوهای ایستاده بارانی - غیر پروفیلی شرکت نوین دانش آنیده از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است .       گواهی تست درجه حفاظت 66 آزمایشگاه صنایع برق...

ادامه مطلب

گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
- گواهي نامه IP66 و IP65 تابلو کنترل سر چاهى
شرکت تکین تابلو به تازگی موفق به اخذ گواهینامه IP65 , IP66 درزمینه تابلوهای کنترل سرچاهی (Wellhead) از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است . این تابلوها با ابعاد 2291 x 2040 x 1406 از جنس ورق استیل ضخامت 3mm بوده و شرکت...

ادامه مطلب