سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

تابلوهای فیکس طرح -CONVENTIONAL
- تابلوهای فیکس طرح -CONVENTIONAL
تابلو برق های فشار متوسط فیکس متناسب با استانداردهای مرتبط به تجهیزات با سطح ولتاژ متوسط طراحی و ساخته می شود. با در نظر گرفتن این نکته که ایمنی در بهره برداری اولین و همچنین مهمترین پارامتر در مورد تابلو های فشار متوسط...

ادامه مطلب

تابلو های برق کمپکت
- تابلو های برق کمپکت
 تابلوهای برق فشار متوسط تابلوهای برق فشار متوسط کامپکت به صورت مجموع C+C+V+M . C+C+V . C+C+F از نوع   (Air Insulated Swich) AIS تولید می گردد. (C) سلول محهز به سکسیونر قابل قطع SF6-630A قابل قطع زیر بار با...

ادامه مطلب