سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

تابلو برق روکار

تابلو برق های دیواری با اسکلت از ورق روغنی و یا گالوانیزه ۵/۱ میلیمتر و سطح میکرون مختلف (بنا به درخواست مشتری و متناسب با شرایط محیطی) ساخته می شود. در این تابلوها نیز از روبنده های مناسب لولائی مطابق با استاندارد جهت جلوگیری از دسترسی به نقاط برق دار استفاده می شود. جهت نصب آسان و سرعت در زمان عملیات عمرانی بنا به درخواست مشتری برای تابلوهای توکار فریم ارائه می گردد. در این تابلو ها نیز نحوه چیدمان تابلوها، با ارائه جانمائی اولیه توسط نرم افزارهای مربوطه قبل از شروع به کار ساخت به تائید مشتری می رسد.

تابلوهای برق ایستاده ،دیواری(توکار و روکار) برای کاربری های محوطه خیابان اداری مسکونی تجاری صنعتی

 

تابلو برق روکار
تابلو برق روکار
تابلو برق روکار
تابلو برق روکار