سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

تابلوهای برق مخابراتی - کافو

کافوها جعبه های بزرگ و فلزی سبز رنگ موجود در کنار خیابانها هستند.کابل های ارتباطی پس از ورود به اتاق کابل و ورود به حوضچه کابل دارای مسیر مشخصی میشوند. انتهای این کابل ها به کافو یا همان جعبه های فلزی سبز رنگ ختم می شوند.ارتباط مرکز تلفن با کافو از طریق فیبر نوری است. معمولا کافو ها را در جایی نصب میکنند که از نظر فنی و کابل کشی کمترین هزینه را داشته باشد

 

تابلوهای برق مخابراتی - کافو
تابلوهای برق مخابراتی - کافو
تابلوهای برق مخابراتی - کافو
تابلوهای برق مخابراتی - کافو