سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

تابلوهای برق مخابراتی - کافو
- تابلوهای برق مخابراتی - کافو
کافوها جعبه های بزرگ و فلزی سبز رنگ موجود در کنار خیابانها هستند.کابل های ارتباطی پس از ورود به اتاق کابل و ورود به حوضچه کابل دارای مسیر مشخصی میشوند. انتهای این کابل ها به کافو یا همان جعبه های فلزی سبز رنگ ختم می...

ادامه مطلب

تابلو برق پیانویی - مدل Console
- تابلو برق پیانویی - مدل Console
آنچه این گروه محصول تکین تابلو را از سایر نمونه های مشابه متمایز می نماید یکپارچه بودن بدنه و رعایت استانداردهای مربوطه و وجود ارگونومی مناسب جهت عملیات اپراتوری می باشد. پوشش رنگ مناسب الکترواستاتیک با ضخامت...

ادامه مطلب

تابلو برق پیانویی - مدل Desk
- تابلو برق پیانویی - مدل Desk
آنچه این گروه محصول تکین تابلو را از سایر نمونه های مشابه متمایز می نماید یکپارچه بودن بدنه و رعایت استانداردهای مربوطه و وجود ارگونومی مناسب جهت عملیات اپراتوری می باشد. پوشش رنگ مناسب الکترواستاتیک با ضخامت...

ادامه مطلب

تابلو برق توکار
- تابلو برق توکار
در حوزه برق و  الکتریسیته ، ایمنی و توجه به توصیه های ایمنی یکی از نکات کلیدی به شمار می رود و عدم توجه کافی به این نکات می تواند خطرات و زیان های جانی و مالی به همراه داشته باشد ولی با رعایت کردن توصیه ها و نکات...

ادامه مطلب

تابلو برق روکار
- تابلو برق روکار
تابلو برق های دیواری با اسکلت از ورق روغنی و یا گالوانیزه ۵/۱ میلیمتر و سطح میکرون مختلف (بنا به درخواست مشتری و متناسب با شرایط محیطی) ساخته می شود. در این تابلوها نیز از روبنده های مناسب لولائی مطابق با استاندارد جهت...

ادامه مطلب