سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

جعبه آتش نشانی استیل
- جعبه آتش نشانی استیل
جعبه های آتش نشانی یکی از تجهیزات اطفا حریق غیر اتوماتیک هستند که برای ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و به  طور کلی می توان آنها را به دوسته تقسیم کرد: "جعبه های آتش نشانی با سیستم آبرسانی خشک" و "جعبه آتش...

ادامه مطلب